Zmiana cen energii cieplnej

Dodane przez Admin - wt., 14/06/2022 - 09:08

Kategoria

Zarząd Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie informuje, że białogardzki dostawca energii cieplnej Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o. o. uzyskał zgodę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wprowadzenie z dniem 1 lipca 2022 roku nowej, wyższej o około 21 % taryfy na dostawę ciepła.

Zatwierdzanie taryf (cennika) na dostawę ciepła odbywa się bez jakiegokolwiek wpływu ze strony odbiorcy jakim jest między innymi Spółdzielnia.

Po przeanalizowaniu dotychczas poniesionych kosztów i ustalonych wielkości przedpłat za zużycie energii cieplnej, Zarząd BSM postanowił przesunąć o dwa miesiące, to jest do 1 września br., decyzję o wprowadzeniu zwiększonych przedpłat na poczet centralnego ogrzewania.

W przypadku przedpłat na poczet podgrzania wody, nowe stawki wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Konieczne jest to z uwagi na fakt, że rozliczanie z tytułu dostawy ciepłej wody odbywa się co kwartał.

Wprowadzenie z dwumiesięcznym opóźnieniem nowych przedpłat za centralne ogrzewanie może spowodować na koniec sezonu zmniejszenie zwrotów z tytułu oszczędności. W przypadku mieszkań, gdzie nastąpi zwiększone zużycie ciepła, mogą wystąpić większe niedopłaty.

W załączeniu: decyzja Prezesa URE wraz z nową taryfą ciepła.

Strony w dziale:

W tym dziale: