Zapraszamy do złożenia oferty na ocieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Mickiewicza 15 w Białogardzie. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 02.08.2024 r. do godz. 15.00

Dodane przez Admin - śr., 10/07/2024 - 14:08
Termin złożenia oferty

Uwaga zmiany w załącznikach!

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie zaprasza do złożenia oferty na ocieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 15 w Białogardzie. W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 26; 78-200 Białogard do dnia 02.08.2024 r. do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje o przetargu: kierownik działu GZM tel. 502 050 168.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.  

Strony w dziale:

W tym dziale: