Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad części Walnego Zgromadzenia Członków Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Strony w dziale:

W tym dziale: