"Sport to zdrowie"

           


Na podstawie umowy o realizację zadania publicznego nr KSP.524.17.2022, zawartej między Miastem Białogard reprezentowanym przez Burmistrza Białogardu Emilię Bury a Stowarzyszeniem „Pasjonaci”, przyznano Stowarzyszeniu środki finansowe w wysokości 4 600,00 zł na realizację dwóch zadań pod tytułem: „Sport to zdrowie”.

21 maja 2022 na osiedlu Olimpijczyków przy Klubie Osiedlowym Białogardzkiej Spółdzielni Mieszaniowej odbyło się pierwsze zadanie: ,,VIII Wiosenny Festyn Sportowy''.

Zorganizowano dwie konkurencje dla dorosłych i młodzieży - bieg na 5 km oraz Nordic walking na dystansie 3 km. Dzieci i młodzież uczestniczyła w wielu konkurencjach i konkursach. Najwięcej najmłodszych uczestników wzięło udział w konkursie rysunkowym malowania farbą po streczu.
Festyn zakończył się wspólnym posiłkiem.

 

VIII Wiosenny Festyn Sportowy - wsparcie Powiatowej Straży Pożarnej
VIII Wiosenny Festyn Sportowy - konkurencja: malowanie farbami na folii
VIII Wiosenny Festyn Sportowy - konkurencja: malowanie farbami na folii
VIII Wiosenny Festyn Sportowy - konkurencja: malowanie redą po asfalcie
VIII Wiosenny Festyn Sportowy - prace dzieci
VIII Wiosenny Festyn Sportowy
VIII Wiosenny Festyn Sportowy
VIII Wiosenny Festyn Sportowy
VIII Wiosenny Festyn Sportowy
VIII Wiosenny Festyn Sportowy
VIII Wiosenny Festyn Sportowy
VIII Wiosenny Festyn Sportowy
VIII Wiosenny Festyn Sportowy

Strony w dziale:

W tym dziale: