Pogotowie techniczne

Pogotowie techniczne – awarie po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne i świąteczne


Całodobowe pogotowie techniczne – tel. 604 628 256 lub 501 184 459 (dot. usterek energii elektrycznej, wodno - kanalizacyjnych i instalacji centralnego ogrzewania);

Strony w dziale:

W tym dziale: