Spotkania w Klubach Seniora na niwie kultury.

                                                                             

Na podstawie umowy o realizacji zadania publicznego nr KSP. 524.35.2022, zawartej między Miastem Białogard reprezentowanym przez Burmistrza Białogardu – Emilię Bury a Stowarzyszeniem ,,Pasjonaci'', przyznano Stowarzyszeniu środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania pod tytułem : ,,Spotkania w Klubach Seniora na niwie kultury''
W ramach tego zadania 12 kwietnia w klubie osiedlowym BSM przy ul. Kochanowskiego 26 odbyło się spotkanie trzech Klubów Seniora na uroczystym śniadaniu Wielkanocnym. 
Uczestnicy Klubów Seniora celebrowali to wydarzenie w miłym gronie i świątecznym nastroju. Wszystkie potrawy były przygotowane własnoręcznie przez członkinie Klubów Seniora. Dzięki współpracy i zaangażowaniu seniorów, ten dzień był wyjątkowy. Baby wielkanocne, malowane jaja, kiełbaska i wiele, wiele innych tradycyjnych potraw rozpieszczało podniebienia ucztujących gości.

W ramach tego samego projektu 4 kwietnia odbyło się spotkanie pod hasłem ,,Z pędzlem i sztalugą''. W bardzo przyjemnym i klimatycznym miejscu – pracowni plastycznej przy Klubie Osiedlowym BSM przy ul. Kochanowskiego 26 – w ramach integracji, nowi uczestnicy Klubów Seniora malowali jajka. Wspaniała zabawa i niecodzienne zajęcie wprawiło wszystkich w świąteczny nastrój.

informacja o współfinansowaniu zadania przez UM
spotkanie seniorów
spotkanie seniorów
spotkanie seniorów
spotkanie seniorów
spotkanie seniorów
spotkanie seniorów
spotkanie seniorów
spotkanie seniorów
spotkanie seniorów
spotkanie seniorów
spotkanie seniorów
pisanki
pisanki
pisanki
pisanki
pisanki
pisanki
pisanki
pisanki
pisanki

W tym dziale: