Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej została wybrana na kadencję 2017 - 2020 w poniższym składzie:

  1. Wacław Sobień                       – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  2. Krystian Kasperowicz            – Zastępca Przewodniczącego,
  3. Irena Święcicka                      – Sekretarz,
  4. Teresa Brzęczek                     – Przewodnicząca Komisji GZM i Inwestycji oraz samorządowo – wychowawczej,
  5. Anna Sztark                           – Przewodnicząca Komisji Finansowo – windykacyjnej;
  6. Grażyna Placak Podlaszczak – Członek,
  7. Maria Warszawska                – Członek,
  8. Beata Kucińska                      – Członek,
  9. Szymon Szulc                        – Członek.

Pomimo upływu trzyletniej kadencji, ze względu na ogłoszony w marcu 2020 roku stan epidemii COVID-19 nie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków a tym samym wybory nowej Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 90a tarczy antykryzysowej kadencja obecnej Rady została przedłużona do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia w formie tradycyjnej, a takie winno być zwołane w ciągu sześciu tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Podstawową funkcją Rady Nadzorczej jest kontrola i nadzór nad całokształtem działalności Spółdzielni.

Członkowie Rady pracują w dwóch Komisjach: Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji  oraz samorządowo - wychowawczej oraz Komisji Finansowo -  Windykacyjnej.

Zakres działania Rady Nadzorczej określa Statut Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulaminy Komisji. 

 

Strony w dziale:

W tym dziale: