Rada Nadzorcza

W dniach 27, 28, 29, 30 czerwca oraz 1 lipca 2022 roku Walne Zgromadzenie Członków Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrało nowych  członków Rady Nadzorczej Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2022 - 2025.

Rada Nadzorcza ukonstytuowała się jak poniżej: 

  1. Paweł Anuszkiewicz              – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  2. Tadeusz Walczak                   – Zastępca Przewodniczącego,
  3. Andrzej Łysiak                      – Sekretarz,
  4. Małgorzata Zimmer               – Przewodnicząca Komisji finansowo - windykacyjnej,
  5. Jan Witkowski       – Przewodniczący Komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi i inwestycji oraz samorządowo - wychowawczej,
  6. Agnieszka Ignaczak - Hołuj  – Członek 
  7. Beata Kucińska                      – Członek,
  8. Krzysztof Pawlicki                – Członek, 
  9. Ryszard Bochniak                 -  Członek.

Podstawową funkcją Rady Nadzorczej jest kontrola i nadzór nad całokształtem działalności Spółdzielni.

Zakres działania Rady Nadzorczej określa Statut Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulaminy Komisji. 

Strony w dziale:

W tym dziale: