Podzielniki kosztów ciepła – zasada działania

Obowiązek montażu podzielników kosztów ciepła podyktowany jest poprzez Prawo Energetyczne art. 45a ust. 8 „Koszty zakupu ciepła rozlicza się w części dotyczącej ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:

  • a)
    • wskazania ciepłomierzy
    • wskazania urządzeń umożliwiających indywidualnie rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych
    • powierzchnię lub kubaturę lokali”

W budynkach BSM zużycie ciepła jest rozliczane przy użyciu podzielników kosztów ciepła data III w radiowym systemie odczytu data III firmy Techem, które posiadają stosowną deklarację zgodności i atest higieniczny.

Podzielnik elektroniczny składa się z podstawy (płytki przewodzącej podzielnika), mocowanej do grzejnika, czujnika temperatury umieszczonego tak, żeby przylegał do powierzchni grzejnika, mikroprocesora, ekranu do odczytu informacji zarejestrowanych w podzielniku oraz długowiecznej baterii (żywotność 10 lat). Całość zamknięta jest w zaplombowanej obudowie, posiadającej okienko odczytowe. Podzielnik elektroniczny rejestruje i wyświetla na ekranie liczbę impulsów, zależną od różnicy temperatury powierzchni grzejnika i pomieszczenia. Szybkość zliczania jest tym większa, im wyższa jest temperatura grzejnika, a więc im więcej ciepła grzejnik oddaje do otoczenia. Mikroprocesor daje szerokie możliwości rejestrowania również innych informacji. Można w nim zakodować informację o wielkości i charakterystyce grzejnika, na którym umieszczono podzielnik. Podzielnik elektroniczny nie zlicza impulsów w okresie przerwy w ogrzewaniu (nie zlicza emisji ciepła, gdy temperatura powierzchni grzejnika jest niższa od zaprogramowanej wielkości startowej temperatury).

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa korzysta z podzielników kosztów ogrzewania dwuczujnikowych. Zawierają one dwa czujniki mierzące: jeden temperaturę ścianki grzejnika, a drugi umieszczony na obudowie od strony ogrzewanego pomieszczenia, temperaturę powietrza w pomieszczeniu.Ponieważ ilość ciepła emitowanego przez grzejnik zależy od różnicy temperatury powierzchni grzejnika i temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, podzielnik dwuczujnikowy eliminuje ze wskazań podzielnika wpływ innych niż grzejnik źródeł ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu. W przypadku wpływu termicznego na czujniki np. przez chwilowe spiętrzenie się ciepła lub manipulację, następuje automatyczne przełączenie na pracę w trybie jednoczujnikowym. Powyżej 23oC dla temperatury powierzchni grzejnika i różnicy temperatur większej niż 4K pomiędzy temperaturą grzejnika a pomieszczenia rozpoczyna się rejestracja zużycia ciepła. Więcej szczegółowych informacji można przeczytać w zakładce „Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania – Poradnik użytkownika lokalu”. Zachęcamy również do obejrzenia filmu „Rozliczenie kosztów ogrzewania” firmy Techem.

Strony w dziale:

W tym dziale: