Stowarzyszenie "Pasjonaci"

Stowarzyszenie „Pasjonaci” zostało założone 6 grudnia 2007 roku.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane pod numerem KRS 0000291806, posiada NIP 6722014753 oraz REGON 320436356, działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o stowarzyszeniach. 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białogard. 
Członkami Stowarzyszenia są sympatycy wszelkiego rodzaju działań twórczych. Zrzesza ono między innymi pracowników spółdzielni, członków Klubów Seniora oraz Akademii Sztuk Ręcznych działających przy Klubach Osiedlowych BSM.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie i rozwijanie działań twórczych wśród dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku.
 2. Działanie na rzecz promocji kultury oraz promocji dorobku kulturalnego. 
 3. Aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do poznawania kultury. 
 5. Animowanie, wspieranie, integrowanie aktywności lokalnej małych grup społecznych. 
 6. Dostarczanie rozrywek i wypełnianie wolnego czasu - dzieciom, młodzieży i osobom w podeszłym wieku. 
 7. Wykorzystywanie środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywność kulturalną społeczeństwa.
 8. Popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego.
 9. Pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia, 
 10. Promocja walorów regionalnych. 
 11. Organizacja i popularyzacja turystyki krajoznawczej. 
 12. Popularyzacja w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów spędzania wolnego czasu, zgodnych z wymogami zachowania czystości środowiska naturalnego. 
 13. Działalność w zakresie ochrony środowiska i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie konkursów, akcji i festynów dla dzieci , młodzieży i dorosłych. 
 2. Podejmowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. 
 3. Organizowanie wystaw plastycznych twórców profesjonalnych i amatorów.
 4. Współpracę z instytucjami, organizacjami, fundacjami, urzędami.
 5. Organizowanie spotkań, prelekcji oraz warsztatów.
 6. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju regionu.
 7. Organizowanie wycieczek krajoznawczych . 
 8. Wspieranie amatorskich zespołów wokalnych . 
 9. Inne działania realizujące cele statutowe. 
 10. Promocję atrakcji i obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie działań stowarzyszenia. 
 11. Propagowanie i kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia. 
 12. Działalność oświatową propagującą turystykę i ekologię (wystawy, działalność wydawnicza i audiowizualna). 
 13. Współpracę z placówkami oświatowymi.

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współdziałać z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi. 
Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 

W tym dziale: