Pracownicy Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dział Finansowo-Księgowy:

 • mgr Adam Marczyk – Główny Księgowy
 • mgr Marzena Moraczewska – Kierownik działu finansowo-księgowego
 • Teresa Kormosz – Inspektor ds. finansowo-księgowych (tel. 94 312 00 60)
  czynsze, rozliczenia wody i centralnego ogrzewania
 • mgr Marzena Pogorzelska – Inspektor ds. finansowo-księgowych (tel. 94 312 32 38)
  czynsze, rozliczenia wody i centralnego ogrzewania
 • Agnieszka Kawęcka – Inspektor ds. finansowo-księgowych (tel. 94 311 01 78)
  rozliczenia TV kablowej i internetu
 • Elżbieta Trojanowska– Referent ds. finansowo-księgowych (tel. 94 311 01 75)
  windykacja zadłużeń czynszowych.
 • Zofia Hamulak – Inspektor ds. finansowo-księgowych: kredyty, rozliczanie opłat za wywóz odpadów komunalnych (tel. 94 311 01 80)
 • Kornelia Witkowska – Inspektor ds. finansowo-księgowych
 • mgr Katarzyna Serafin – Kasjer (tel. 94 311 01 74)

Dział Członkowsko-Mieszkaniowych:

 • Czesława Szubała – Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych, licencjonowany zarządca nieruchomości, nr licencji zawodowej 7173 (tel. 94 311 01 77) : przyjęcia w poczet członków, rezygnacje z członkostwa, przekształcenia prawa do lokali mieszkalnych i użytkowych

 
Dział Pracowniczy:

 • Edyta Bednarska – Specjalista ds. służb pracowniczych i społeczno-samorządowych
  (tel. 94 312 29 65): sprawy kadrowe, sprawy samorządowe: Walne Zgromadzenie Członków, Rada Nadzorcza, Zarząd;

Dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi i techniczny:

 • inż. Wojciech Pustelnik -  Kierownik działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;  remonty, bieżące techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych – tel. 502 050 168

Administracje Osiedlowe: bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, remonty, sprawy lokatorów:

 • inż. Jadwiga Politowska  – Administrator Osiedla : os. Olimpijczyków i Lelewela ( kom. 510 248 039)
 • Marta Malecha – Administrator os. Kochanowskiego I i II, Chopina, Obotrytów i Zwycięstwa
  ( kom. 502 050 201)
 • Magdalena Owczarzak –  administrator wspólnot mieszkaniowych w Białogardzie i Tychowie, administrator os. Traugutta w Karlinie
  – tel. 510 068 202
 • Kasandra Pietryka – pomoc administratora

Dział Telewizji Kablowej:

 • Jarosław Podgórski – Specjalista ds. TVK (tel. 507 100 691) - sprawy techniczne dotyczące telewizji kablowej, cyfrowej i internetu
 • Mieczysław Zieliński – Pracownik Biura Obsługi Klienta TVK (tel. 94 312 35 78)
 • Małgorzata Bartczak - Obszyńska - Pracownik Biura Obsługi Klienta TVK (tel. 94 312 35 78) 

Dział społeczno-wychowawczy:

 • Joanna Małuszkiewicz –  Koordynator ds. działalności społeczno-wychowawczej; Klub Osiedlowy przy ul. Wojska Polskiego 13 tel. 502 050 354
 • Jakub Paździor -  Instruktor kulturalno - oświatowy  (Klub „Spółdzielcy” przy ul. Kochanowskiego 26) - tel. 502 050 369
 • Anita Rubaniuk - Instruktor kulturalno - oświatowy  tel. 502 050 383
  (Klub Osiedlowy przy ul. Komara 25) 
 • Waldemar Jończyk –  Instruktor kulturalno-oświatowy tel. 502 050 345 
  (świetlica osiedlowa przy ul. Pełki 5 w Karlinie) 

Strony w dziale:

W tym dziale: