Ferie nie tylko bezpieczne - luty 2022

                                                                                           logo BSM             logo UM Białogard

Na podstawie umowy o realizację zadania publicznego nr KSP.525.3.2022, zawartej między Miastem Białogard reprezentowanym przez Burmistrza Białogardu – Emilię Bury a Stowarzyszeniem „Pasjonaci”, przyznano Stowarzyszeniu środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł na realizację zadania pod tytułem: „Ferie nie tylko bezpieczne”, w terminie od dnia 24 stycznia 2022 roku do dnia 11 lutego 2022 roku.
Projekt został rozliczony bez uwag. 

dokarmianie ptaków miejskich
wizyta w straży pożarnej
warsztaty ceramiczne
warsztaty rękodzielnicze
warsztaty malarskie
malowanie Karlino
pierwsza pomoc grupa
pierwsza pomoc
pierwsza pomoc

Strony w dziale:

W tym dziale: